Selecteer een pagina

Kansrijk Schakelen

Het project “Kansrijk Schakelen” is erop gericht om leerlingen tussen 10 en 14 jaar te begeleiden naar een voor hen zo optimaal mogelijke overstap van basis- naar voortgezet onderwijs, lettend op hun individuele talenten, ontwikkelingsfasen, leerstijlen en onderwijsbehoeften op het gebied van begrijpend lezen.

In samenwerking met ketenpartners:

  • onderzoeken we de rol van close reading in relatie tot begrijpend lezen
  • analyseren we de huidige mogelijkheden om iedere leerling – tijdens deze belangrijke fase – zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, ontplooien en vormen m.b.t. begrijpend lezen
  • formuleren we adviezen om hier op een andere manier mee om te gaan

Animatievideo close-reading

Bekijk de animatievideo over de waarde en aanpak van (begrijpend) lezen en close-reading. 

Video tussentijdse resultaten

Bekijk de video van de tussentijdse resultaten:

Video kick-off bijeenkomst

Bekijk de live gestreamde kick-off bijeenkomst terug:

Introductievideo lezing “Eus”

Bekijk de introductievideo van de lezing van “Eus” tijdens de kick-off bijeenkomst:

Teaservideo project Kansrijk Schakelen

Bekijk de teaservideo gepresenteerd tijdens het Regionaal Educatief Overleg:

In contact met Project Kansrijk Schakelen

Dit formulier ondergaat momenteel onderhoud. Prober het later nogmaals.

 

Dit formulier ondergaat momenteel onderhoud. Prober het later nogmaals.

Voorgaande nieuwsbrieven

Klik hier om de voorgaande nieuwsbrieven te bekijken. 

Betrokkenen over Project Kansrijk Schakelen

“Wat we doen met dit project is niet binden, maar verbinden. Je moet inschakelen, nee je mag inschakelen, je mag erbij horen. En waarom mag je erbij horen? Omdat het onze kinderen betreft, het is onze toekomst.”

Leo Soffers, voorzitter college van bestuur Stichting SOM, tevens penvoerder project Kansrijk Schakelen

“We moeten leerlingen verder willen brengen, nieuwe kansen geven. Dit project moet je gewoon willen. Als je hier geen interesse in hebt, dan is het gewoon dom. Dus ik moedig iedereen aan, ga gewoon luisteren.”

Lars van der Beek, wethouder sociaal domein/onderwijs Gemeente Woensdrecht

“Ik wil aan iedereen de oproep doen om in te schakelen. Doe mee aan de kick-off en aan het project. Het is niet alleen belangrijk voor het onderwijs, maar voor allen die iets met taal of met onze samenleving te maken hebben.”

Esther Prent, wethouder sociaal domein/onderwijs Gemeente Steenbergen